ZARAR OLASILIĞINIZ

ZARAR OLASILIĞINIZ

Kârda/Zararda Hesap Oranları Tablosu

2024 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları
Kârda Olan Hesapların Oransal DağılımıZararda Olan Hesapların Oransal Dağılımı
33%67%

Fiyat Sağlayıcı Kuruluşlar Listesi

TradeMaster Fiyat Sağlayıcı Kuruşlar Listesi
Foreks ve CFD İşlemlerinde Kullanılan Fiyat Sağlayıcı Kuruluşlar
  • I. Çeyrekte gerçekleşen Foreks İşlemlerinde, işlem hacminin %20'sinden fazlası Swissquote Bank SA nezdinde gerçekleştirilmiştir.

Swissquote Bank SA / İsviçre - Pay Sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

  • I. Çeyrekte gerçekleşen CFD (Fark Kontratı) işlemlerinin 20%'den fazlası FXCM nezdinde gerçekleştirilmiştir.

 Forex Capital Markets LTD / UK - Pay Sahipliği ilişkisi bulunmamaktadır.

Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı

2024 Yılı İlgili Çeyrekler - Foreks
DönemReddedilen Emirlerin
Tüm Emirlere Oranı (%)
I. Çeyrek0,25%
2024 Yılı İlgili Çeyrekler - CFD
DönemReddedilen Emirlerin
Tüm Emirlere Oranı (%)
I. Çeyrek0,57%

Müşteri Şikayetlerinin Sayısı ve Müşteri Sayısına Oranı

2024 Yılı - 1. Çeyrek Sonuçları
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı0
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Oranı0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar0
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler0

Fiyat ve Fark Serisinde Tespit Edilen Sapmalar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak, o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır.Biz Sizi Arayalım